Przetarg ptbs

22 Sty: Przetarg nieograniczony PTBS/01/I/232/2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540016719-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.  Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu – format zip załącznik 8.2. STWiOR – format zip załącznik 8.3. projekt budowlany – format zip załącznik 8.4. projekt wykonawczy – format zip załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary – format zip załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne – format zip załącznik…