Wiadomości bieżące

Przetarg ptbs

12 cze: Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2023 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2023 rok. Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2023 rok.

Przetarg PTBS

PTBS w Pleszewie informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 35 w Pleszewie.   Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie PTBS lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 28 lutego 2023 r. Szczegółowe zasady zostały określone w regulaminie (pobierz regulamin – format pdf).

Przetarg ptbs

10 mar: Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2022 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2022 rok. Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2022 rok.