Wiadomości bieżące

Przetarg ptbs

10 mar: Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2022 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2022 rok. Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2022 rok.

Przetarg ptbs

14 lut: Zaliczki na centralne ogrzewanie

W ostatnich dniach kontaktują się Państwo z nami, aby dowiedzieć się, czy wzrosną zaliczki na centralne ogrzewanie w budynkach wyposażonych w kotłownie zasilane gazem. Prowadzimy w tej chwili szczegółowe analizy dla każdej ze wspólnot mieszkaniowych, jednakże wciąż brak nam pełnego obrazu sytuacji. Wiemy, że cena paliwa gazowego wzrastała stopniowo do lipca 2021 r., z tym, że po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw…

Przetarg ptbs

17 wrz: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie. Pobierz treść ogłoszenia – format pdf Pobierz zakresy prac remontowych dla: Bógwidze 16, lokal nr 2 – format pdf Grodzisko 77, lokal nr 3 – format pdf

Przetarg ptbs

25 maj: Zatwierdzone roczne projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, zamiany na 2021 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2021 rok – format pdf Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2021 rok – format pdf Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2021 rok – format pdf