Wiadomości bieżące

Wiz01-compressor-light

14 mar: Zapytanie ofertowe PTBS/1252/2024

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy. Pobierz dokument – format odt Pobierz przedmiar robót – format pdf Pobierz rysunek elewacji – format pdf Pobierz specyfikację – format pdf

Przetarg ptbs

14 gru: Zapytanie ofertowe PTBS/5015/2023

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS na okres od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 r. Pobierz dokument – format pdf Pobierz projekt umowy – format pdf Pobierz formularz ofertowy – format odt Protokół z wyboru oferty – format pdf  

Przetarg ptbs

12 cze: Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2023 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2023 rok. Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2023 rok.

Przetarg PTBS

PTBS w Pleszewie informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 35 w Pleszewie.   Wnioski należy składać w formie pisemnej w siedzibie PTBS lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 28 lutego 2023 r. Szczegółowe zasady zostały określone w regulaminie (pobierz regulamin – format pdf).