O Nas

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta i Gminy Pleszew i działa na podstawie:

 • Uchwały Nr XXXII/179/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997r. w sprawie realizacji społecznego budownictwa czynszowego,
 • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255, tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1030 tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 tj. ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 tj. ze zmianami).
 • oraz postanowień Aktu założycielskiego Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Zarejestrowana: Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000117258
Siedziba: Miasto Pleszew
Adres: ul. Malinie 6/25
Obszar działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 617 – 18 – 59 – 287
REGON: 250909975

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.301.000,00 złotych i dzieli się na 8.602  udziałów, które w 100% objęło Miasto i Gmina Pleszew.

Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

 • Sławomir Chrzanowski – Przewodniczący Rady
 • Jerzy Babiak – z-ca Przewodniczącego Rady
 • Szymon Gulczyński – Sekretarz Rady
 • Jarosław Pietrzak – Członek Rady

Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością Spółki.

Artur Stańczyk – Prezes Zarządu

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje.

kontakt

Pełne dane kontaktowe, PTBS Sp. z o.o. w Pleszewie

Zakres
Działania
01.
zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Miasta i Gminy Pleszew oraz własnymi
02.
zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
03.
działalność dewoloperska / najem mieszkań i lokali handlowych
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content