Zakupy

Zapytanie ofertowe PTBS /4407/ 2020

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. SIWZ – format pdf Projekt umowy – format odt Wykaz powierzchni chodników – format ods

Zapytanie ofertowe PTBS / 05 / I / 3185 / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku oficyny oraz budynków gospodarczych na działce 2427 w Pleszewie. SIWZ – format pdf Dokumentacja projektowa – format zip UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest usunięcie drzew i wyposażenia placu zabaw. Proszę nie wyceniać pozycji nr 33-40 oraz 45 przedmiaru “Rozbiórka budynków gospodarczych działka nr 2427 ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie”. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 września 2020 na godz. 14:00 Informacja z dnia 07.10.2020 –  format…

Zapytanie ofertowe PTBS / 2576 / WM / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 40 w Pleszewie. Termin składania ofert 14 sierpnia 2020 do godz. 12:00 SIWZ – format pdf Przedmiar – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 1 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 2 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 3 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 4 – instalacja gazowa – format pdf Przedmiar…

Przetarg nieograniczony PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. “Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”. Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Informacja z dnia 14.08.2020 – format pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – format pdf  Informacja z dnia 19.08.2020 – format pdf Informacja z dnia 09.09.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020 – Zaprojektowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u  zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Załączniki: Projekt umowy – format docx Opinia geologiczna – format zip Program funkcjonalno użytkowy – format zip Wizualizacje – format zip Klucz publiczny –…

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020 – Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Załączniki: Projekt umowy – format docx Opinia geologiczna – format zip Harmonogram – format xlsx Program funkcjonalno użytkowy – format zip…

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content