Zakupy

Zapytanie ofertowe PTBS/1740/2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań i pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych w budynkach PTBS, Miasta i Gminy Pleszew oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzaniu PTBS. SIWZ – format pdf Lista nieruchomości – format pdf Projekt umowy – format pdf Formularz ofertowy – format pdf Formularz cenowy – format ods Klauzula RODO – format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 1285 / WM / 2021

Zapytanie ofertowe na “Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prokopowskiej 52 w Pleszewie”. SIWZ – format pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac – format pdf Projekt budowlany – format pdf Plan zagospodarowania – format pdf Kosztorys zerowy  – format pdf Załączniki 1-5 – format pdf Informacja z dnia 15.04.2021 – format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS /4407/ 2020

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. SIWZ – format pdf SIWZ – format docx Projekt umowy – format odt Wykaz powierzchni chodników – format ods Informacja z dnia 09.12.2020 – format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 05 / I / 3185 / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku oficyny oraz budynków gospodarczych na działce 2427 w Pleszewie. SIWZ – format pdf Dokumentacja projektowa – format zip UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest usunięcie drzew i wyposażenia placu zabaw. Proszę nie wyceniać pozycji nr 33-40 oraz 45 przedmiaru “Rozbiórka budynków gospodarczych działka nr 2427 ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie”. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 września 2020 na godz. 14:00 Informacja z dnia 07.10.2020 –  format…

Zapytanie ofertowe PTBS / 2576 / WM / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 40 w Pleszewie. Termin składania ofert 14 sierpnia 2020 do godz. 12:00 SIWZ – format pdf Przedmiar – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 1 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 2 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 3 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 4 – instalacja gazowa – format pdf Przedmiar…

Przetarg nieograniczony PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. “Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”. Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Informacja z dnia 14.08.2020 – format pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – format pdf  Informacja z dnia 19.08.2020 – format pdf Informacja z dnia 09.09.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content