Zapytania ofertowe, przetargi, postępowania

Przetarg ptbs
Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020 – Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Załączniki: Projekt umowy – format docx Opinia geologiczna – format zip Harmonogram – format xlsx Program funkcjonalno użytkowy – format zip…

Przetarg ptbs
PRZETARG NIEOGRANICZONY PTBS / 521 / WM / 2020

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 10 i 10a w Pleszewie Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Załączniki – format zip

Przetarg ptbs
ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ.PTBS/281/WM/2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Poznańskiej 55 w Pleszewie. Termin składania ofert: 14 lutego 2020 r. Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym. SIWIZ – pobierz format PDF Dokumentacja – pobierz format ZIP  

Przetarg ptbs
Przetarg nieograniczony PTBS/01/I/232/2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540016719-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.  Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu – format zip załącznik 8.2. STWiOR – format zip załącznik 8.3. projekt budowlany – format zip załącznik 8.4. projekt wykonawczy – format zip załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary – format zip załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne – format zip załącznik…