Przetarg ptbs

26 Lis: Zapytanie ofertowe PTBS /4407/ 2020

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o. SIWZ – format pdf SIWZ – format docx Projekt umowy – format odt Wykaz powierzchni chodników – format ods Informacja z dnia 09.12.2020 – format pdf

Przetarg ptbs

08 Wrz: Zapytanie ofertowe PTBS / 05 / I / 3185 / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku oficyny oraz budynków gospodarczych na działce 2427 w Pleszewie. SIWZ – format pdf Dokumentacja projektowa – format zip UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest usunięcie drzew i wyposażenia placu zabaw. Proszę nie wyceniać pozycji nr 33-40 oraz 45 przedmiaru “Rozbiórka budynków gospodarczych działka nr 2427 ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie”. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 września 2020 na godz. 14:00 Informacja z dnia 07.10.2020 –  format…

Przetarg ptbs

30 Lip: Zapytanie ofertowe PTBS / 2576 / WM / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 40 w Pleszewie. Termin składania ofert 14 sierpnia 2020 do godz. 12:00 SIWZ – format pdf Przedmiar – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 1 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 2 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 3 – instalacja gazowa – format pdf Rysunek 4 – instalacja gazowa – format pdf Przedmiar…

Przetarg ptbs

29 Lip: Przetarg nieograniczony PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. “Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”. Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Informacja z dnia 14.08.2020 – format pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – format pdf  Informacja z dnia 19.08.2020 – format pdf Informacja z dnia 09.09.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Przetarg ptbs

07 Lip: Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020 – Zaprojektowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u  zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania – format docx Załączniki: Projekt umowy – format docx Opinia geologiczna – format zip Program funkcjonalno użytkowy – format zip Wizualizacje – format zip Klucz publiczny –…