Strona główna

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka Miasta i Gminy Pleszew działająca od 1 lutego 1999 roku. Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz budowanie budynków wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli.

Ponadto Pleszewskie TBS Sp. z o.o. zarządza nieruchomościami własnymi oraz prowadzi zarząd budynkami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew. Spółka pełni także funkcję zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Obok budowy mieszkań na wynajem i na sprzedaż działalność związana z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy i wspólnotami mieszkaniowymi stanowi główny pion działalności Spółki.