Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. jako wieloletni zarządca komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz wspólnot mieszkaniowych posiada niezbędne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania oferowanych usług zarządcy nieruchomości. Aktualnie PTBS zarządza 32 wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalami komunalnymi usytuowanymi w 75 budynkach na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Spółka zapewnia organizację i obsługę wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów, skuteczną windykację, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie problemów, utrzymywanie czystości i porządku terenów mieszkaniowych, a także placów, zieleńców w ramach zleceń, ciągłą analizę bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Oferujemy:

  • ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • sprawną obsługę techniczną nieruchomości,
  • optymalizację kosztów zarządzania nieruchomością,
  • poprawę estetyki budynku i terenu,
  • sprawną windykację należności z tytułu zaliczek na utrzymanie części wspólnych i opłat za świadczenia,
  • kompetentny personel zarządzający,
  • prowadzenie rachunkowości wspólnoty w oparciu o nowoczesne standardy,
  • profesjonalną obsługę właścicieli lokali.

Ponadto istnieje możliwość zawarcia umów na serwisowanie kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, wod-kan., co i cwu oraz utrzymanie porządku i czystości nieruchomości wspólnej z firmami współpracującymi z PTBS lub można skorzystać z usług oferowanych przez inne firmy.

Wszystkie istotne ustalenia dotyczące oferowanej usługi zarządzania nieruchomością zostaną zawarte w umowie o powierzenie zarządzania nieruchomością wspólną.