Archiwum kategorii: Przetargi

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 3595 / 2019

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania – format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu – format zip

załącznik 8.2. STWiOR – format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany – format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy – format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary – format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energrtyczne – format zip


Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie” EDYCJA II

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 8 maja 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).


Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert złożonych w dniu 26 kwietnia 2019 r. (format pdf).


Odpowiedzi na zapytania: Odpowiedzi na zapytania z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

SIWZ: zmodyfikowana SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540078217-N-2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie” EDYCJA II

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

  1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
  2. dokumentacja projektowa (format zip),
  3. kosztorysy w formacie ATH,
  4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).

Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie”

Informacja o unieważnieniu postępowaniaInformacja z dnia 10 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 _______________________________________________________

Odpowiedzi na zapytania: Odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Kosztorysy w formacie ath: kosztorysy ATH (format zip).

 _______________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 528488-N-2019 z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

  1. SIWZ z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf),
  2. dokumentacja projektowa (format zip),
  3. edytowalne załączniki do SIWZ nr 1, 4-7 i 9 (format docx).