Przetarg nieograniczony PTBS / 01 / I / 232 / 2020

Informacja z dnia 17.02.2020 – format pdf


Ogłoszenie z dnia 12.02.2020 – format pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540024405-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 10 lutego 2020 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540016719-N-2020 z dnia 29-01-2020 r. 

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 29 stycznia 2020 r.


Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania – format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu – format zip

załącznik 8.2. STWiOR – format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany – format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy – format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary – format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne – format zip

załącznik 8.7 zestawienie segmentów – format xslx

załącznik 8.8 pozwolenie na budowę – format pdf

Klucz publiczny – formac asc