Archiwum kategorii: Info

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 3595 / 2019

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania – format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu – format zip

załącznik 8.2. STWiOR – format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany – format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy – format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary – format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energrtyczne – format zip