Archiwum kategorii: Bez kategorii

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 3595 / 2019

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do pobrania: zestawienie ofert z dnia 2 grudnia 2019 r.


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 27 listopada 2019 r.


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 22 listopada 2019 r.


Kosztorysy do pobrania: kosztorysy w formacie .ATH (plik .ZIP).


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 20 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540250651-N-2019 z dnia 20 listopada 2019 r.


Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania – format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu – format zip

załącznik 8.2. STWiOR – format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany – format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy – format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary – format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energrtyczne – format zip


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach „procedury uzupełniającej”

Pobierz tekst zarządzenia – format pdf

Zarządzenie Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach „procedury uzupełniającej”

Zarządzenie Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach „procedury uzupełniającej”.

Pobierz dokument – format pdf